уторак, 19. јануар 2010.

HARMONIZACIJA ULAZNIH VRATA

PRVI KORAK - ČIŠĆENJE PROSTORA
Počećemo sa praktičnom primenom.

Osim fizičkog uklanjanja nečistoće, prašine, u to predstavlja simboličnu vezu između delova vašeg stana i vašeg života. To je odraz koliko jasno vidite vaše okruženje, šanse, kako drugi vide vas.

Pri tome sve stvari koje ste rešili ukloniti nemojte odložiti u podrum (= podsvest), tavan (= nadsvest, budućnost), nemojte ih odneti roditeljima - tako hranite vašu nesamostalnost, i nemojte ih pokloniti nekome ko ih ne želi. Prodajte ih, darujte nekom ko želi, ili ih bacite!

DRUGI KORAK

Osvetite prostor na način koji je u skladu sa vašim opredeljenjem.

TREĆI KORAK

Prateći prirodu, izaberite jedan dan u mesecu kada obavljate veliko spremanje, minimum je da to obavljate četiri puta godišnje. Uvek se prema svom prostoru odnosite sa poštovanjem, pa iako to nije trenutno ono što istinski želite, shvatite da je to samo segment vašeg životnog mozaika i da bez njega nikada slika nebi bila celina.

Harmonizacija ulaznih vrata sa vašim kUA brojemPri realizaciji morate voditi računa o osnovnoj vezi između boje koju primenjujete kao lek i njene korelacije sa oblikom i elementom kao što se iz sledeće tabele vidi:Naime, u praksi retko ko od nas je spreman da ulazna vrata ofarba u crveno, upravo kroz simboliku neupadljivije postižemo željenu harmonizaciju.

Pa - recimo umesto da ofarbamo cela vrata u zeleno, u istočnim direkcijama možemo neposredno na zid do vrata postaviti sliku sa drvenim ramom, boje koja pripada elementu drveta, pravougaonog oblika, a ispred vrata staviti zeleni otirač, pravougaonog oblika i naravno izrađenog od prirodnog materijala i tako ostvariti harmoniju a ujedno pospešiti rast i uspeh porodice.

Evo primer, a - ram slike izaberite sami.izvor http://www.inter-caffe.com/lista-405-4.html

Нема коментара:

Постави коментар