петак, 15. јануар 2010.

MEDICINA STANOVANJA

Vi ste jedinstveni, Vaš dom nije potpuno isti kao dom druge osobe. Plan Vašeg stana može biti identičan planu stan druge osobe, pa čak i nameštaj, ali vi u svoj dom unosite svoju ličnost. Način na koji ste izabrali i rasporedili nameštaj, dekorativne elemente, lične predmete... čini da se on razlikuje od svakog drugog.

Većina vas je u dobrom delu zadovoljna načinom na koji ste namestili vaš životni prostor, a verovatno postoji i nekoliko stvari koje bi ste želeli da promenite.

Primenom feng šui principa možete vrlo jednostavno izvršiti "fino podešavanje" i postanete uistinu još zadovoljniji svojim domom, a potom i određenim aspektima vašeg života. Naprosto ćete nositi sa sobom sklad i ravnotežu kud god išli.

Postoje dva ključna elementa u feng šui:

I. Energija elementa koja je zasnovana na godini rođenja

II. Sektori - koje predstavljaju energetske tokove u određenim područjima doma, a samim tim i našim odnosima. Mi ćemo je u ovom predstavljanji zvati sektorom ili poljem.

Osnovna šema
Elementi i njihov interaktivni ciklus

Iz priloženog se da zaključiti da između nih postoji povoljan, ili produktivan cilklus, označen crvenim strelicama, kao i napoželjan, destruktivni ciklus (označen sivim strelicama), i ciklus iscrpljivanja (označen tačkasto neposredno ispod crvenih strelica).
Sektori

Sektor 1 - polje karijere: Sever, kompasno određen, povezan sa vodenim elementom.
Sektor 2 - polje odnosa: JZ, povezan sa elementom zemlje.
Sektor 3 - polje porodice: I, povezan sa drvenim elementom.
Sektor 4 - polje bogatstva: JI, povezan sa elementom drveta.
Sektor 5 - polje zdravlja: Centar, povezan sa elementom zemlje.
Sektor 6 - polje pomoći: SI, povezan sa elementom zemlje.
Sektor 7 - polje kreacije: Z, povezan sa elementom metala.
Sektor 8 - polje znanja: SZ, povezan sa elementom metala.
Sektor 9 - polje ugleda: J, povezan sa ele mentom vatre.

Energija sektora

1. Voda - Sloboda, tok, nove priče, počeci
2. Zemlja- Prijemčivost, osećanja, intuicija
3. Grom - Spoljašnji uticaji, porodica, prekidi
4. Vetar - Harmonija, sreća, dogovori, napredak
5. Središte - Životna energija; da li ste u kontaktu sa samim sobom?
6. Nebo - Odvažnost, emotivna podrška, prijateljstvo
7. Jezero - Stvaralačka ljubav, seksualnost, senzualnost, uzbuđenje
8. Planina - Komunikativnost, svest o sebi i drugima
9. Vatra - Jasnoća, ostvarenje: da li ste u skladu sa drugima?

Idealno je kada su svi segmenti u ravnoteži što se može postići najjednostavnijim preuređenjem, čišćenjem, uklanjanjem suvišnih stvari, no naravno ništa nije idealnno pa sve aktivnosti usmerene su u pravcu što većem približavanju onom što mi tako nazivamo!

Analizirajte sopstvene utiske dok se krećete kroz određene oblasti, čine li vas nervoznim ili uzbuđuju, nadahnjuju?

Karijera, odnos, porodica, bogatstvo

Neizbežan uticaj ljubavi... Hm... Idemo u šetnju kroz sektore, jer svaki od njih predstavlja jedan segment u životu i nosi nevidljivu enegriju koja se povezuje sa elementima, bojama, emocijama.
Sektor 1 - Područje karijere

Povezano je sa vodenim elementom.

Voda predstavlja jednu od najmoćnijih energija, ima posebnu snagu. U ljubavnim vezama unosi fluidnost, donosi novu ljubav. Voda nosi mogućnost da se veza razvija, pa ukoliko vaša veza trenutno stagnira da bi podstakli partnera da se više potrudi, obratite pažnju na ovo polje! Šta sve vidite u njemu?

Voda je simbol nove orjentacije u vezi, povezana sa seksualnom energijom. Oblast možete ojačati unošenjem njene simbolike to može biti slika reke, vodopadi, male fontane, ali uvek vodite računa da uvodeći vodeni elemenat u dom kako bi poboljšali porodične prihode, on mora biti s leve strane ulaznih vrata, jer sa desne prouzrokuje bračne razmirice, a možda dovede i drugu ženu (drage moje!) pa shodno vašim aspiracijama birajte položaj.
Sektor 2 - Područje odnosa

Povezano je sa zemljanim elementom.

Ukoliko ste izgubili dodir sa vašom intuicijom, ako teško izražavate osećanja, ili teško ostvarujete emocionalne kontakte, zbog preosetljivosti, napetosti dobro pogledajte šta vam se nalazi u ovom polju.

Partner bi mogao da želi samo seks, zabavuali sa dobrom emotivnom distancom! Partnertstvo, komunikacija i saradnja sa drugima su važna, pa mi smo socijalna bića. Zato revitalizujte oblast predmetima koji simbolišu zajedništvo, par.
Sektor 3 - Područje porodice

Simbolično se odnosi na naš ego, označava se kao grom, pa ga doživljavamo kao pretnju.

Što smo svesniji - to manje osećamo udar Groma, t.j. spoljašnjih uticaja koji remete našu ravnotežu što nas često dovodi do pitanja da li smo to mi, ili nešto što ne možemo kontrolisati.

To su naši preci, roditelji, svi koje poštujemo ili od kojih učimo.

Namere drugih mogu biti kao grom, ukoliko nas kontrolišu, i žele da gospodare našim životom, to može imati katastrofalan uticaj na naše veze ili brak.

Zato ojačajte ovo polje unošenjem energije drveta, ili držanjem porodične slike, a sve s jednim ciljem da najzad postanemo ono što zaista jesmo bez tuđih projekcija!
Sektor 4 - Područje bogatstva

Nosi energiju vetra.

On je pokretač našeg seksualnog života, vetar koji prestaje najavljuje statičnu vezu, a kada je prejak nosi sukobe, eksplozije, pa čak i grubost. Povezuje se i sa novcem i radošću koju on pruža ili uskraćuje u vezi, neretko je upravo povod za nesporazume između partnera, posebno kada prođe želja i privlačnost. Ojačati ga možete slikama izobolja, ili nečim što prodire, kao ptica u letu.


Zdravlje, pomoć, kreacija, znanje, ugled

Sektor 5 - Područje zdravlja

Sjedinjuje sve segmente života.

To je centar ravnoteže u kome se sjedinjuje energija. Središte nam pomaže da otkrijemo ko smo, šta je ljubav? Ako ne poznajemo sebe, ako nam je energija blokrana nismo sposobni da uspostavimo dobar odnos s drugima. U životnom prostoru taj deo ne treba opterećivati teškim predmetima, i kada se unose promene u ovo polje treba razmisliti o motivaciji i o interakciji sa energijama ostalih područja.

Da li ste u kontaktu sa samim sobom?
Sektor 6 - Područje pomoći

Mesto gde počinjemo da se otvaramo ka drugima.

Označava se i kao nebo, ono utiče na to kao se izražavamo i usmeravamo ono što dobijemo od drugih. Šta smo i koliko možemo da ponudimo drugima.

Zato se na ovo područje posebno osvrćemo kada rezimiramo koliko imamo prijatelja istinskih, da li drugi imaju ili ne poverenja u nas i mi u njih?

Možda su osobe koje izaberemo za partnere zbog naših projekcija drugačije od onog što smo zamišljali - naročito ako su veze telesno motivisane, a nedostaje prijateljstvo.

Područje se ojačava slikama neba ili ikonama.

Sektor 7 - Područje kreacije

Predstavlja uživanje u dubokoj zaljubljenosti, stvaralačku ljubav, seksualnost, mladost, decu.

Označava se i kao jezero.

Odražava našu mogućnost da se bude kreativan u odnosu sa drugom osobom. Stoga ako imate tendenciju privlačenja pogrešnih osoba, dobro osmotrite šta vam se tu nalazi, i preduzmite nešto - ono najbrze reaguje na poboljšanja.

Naša sposobnost da uživamo u životu, naše ideje, planovi mogu biti podstaknuta promenama u ovom području.

Ojačava se nekim vama izuzetnim umetničkim delom, slikom jezera, i slicno.
Sektor 8 - Područje znanja

Predstavlja naše znanje, mudrost, stabilnost.

Označava se i kao planina.

Pa po asocijaciji daje sliku starog mudraca, ali u izvesnom pogledu i prepreke sa kojima se suočavamo sa kolikom uspešnošću funkcionišete sa drugima, kako prihvatate njihove ograde, sopstvena ograničenja znate sami.

Spoznati sopstvene i tuđe vrednosti, ići direktno, ili zaobilazeći prepreke je baš kao planinarenje.

Da bi ste osvestili osećaj lične vrednosti, a ujedno i naučili sebe da prihvatite različitost drugih sa poštovanjem uskladite ovo područje.

Predmeti koji snaže ovo područje moraju biti pojedinačni, i ne u množini, npr. okačite ogledalo dovoljne veličine da se u njemu jasno vidite.
Sektor 9 - Područje ugleda

Priznanja, časti.

Moćan simbol vatra ukazuje da ne možemo ostvariti ravnotežu bez želju, bez vatrenog odnosa sa nekim. Područje koje nas aktivira ka budućnosti, izvor je naših nadahnuća, bilo da ste u vezi ili usamljeni, ako vas drugi smatraju krutim, osobom koja je stalno na oprezu iako intimno težite promenama ojačajte ovo područje da bi razvili samopouzdanje.

Pa sve što vašu dušu jano osvetljava sve što ima simboliku ostvarenja željenog unesite u ovo polje. To može simbolično biti jako svetlo, slika izlaska sunca, literarna dela.

Prošetajte malo po svom prostoru i analizirajte sopstvene utiske.

Promene uvodite lagano, krenite sa čišćenjem, uklanjanjem nepotrebnih, dugo nekorišćenih stvari.

I to preuređenjem onog područja koje vas najviše "davi", snađi te se sa onim što imate, budite opušteni i ne prizivajte u svoju glavu nikakva nezdrava i smešna očekivanja već sa jednom zdravom motivacijom i iskrenom željom pomozite da simbolikom promene krenu u željenom pravcu. Ne verujte Uverite se.

Нема коментара:

Постави коментар