петак, 22. јануар 2010.

KAKO DA PRAVILNO POSTAVITE KOMPAS

Tačke na kompasu:

*Jedna tačka na kompasu predstavljena je sa 360 stepeni
* Svaki od četiri glavna i četiri sporedna pravca zauzima ugao od 45stepeni.
Ovo se lako uvidi ako svaki od pravaca shvatite kao komad isečen iz okrugle pite, otuda i naziv : Metod pite

* Glavni pravci su: sever, jug, istok, zapad.

* Sporedni pravci: severoistok, severozapad, jugoistok i jugozapad.

* Svaki od ovih osam pravaca može dodatno da se podeli na još tri, odnosno svaki ugao od 45 stepeni može da se podeli na tri ugla od po 15 stepeni

* Ove subpodele se običmo nazivaju planinama, pa se kaže da postoje 24 planine na kompasu.

Upotreba kompasa:

* Kompas držite na svom dlanu u savršeno ravnom položaju,držeći ga u nivou struka, ili ga postavite na ravnu površinu, pri tom možete da se poslužite i običnim lenjirom da bi bili sigurni da vam se kompas nalazi u ravni s vratima ili zidom.

* Obratite pažnju da na tačnost očitavanja utiče i blizina metalnih predmeta, električne energije, pa zato svaki pravac određujte iz tri pokušaja.
Znati kako se pravilno određuje pravac i smer doma je ključan korak u primeni feng šuija.

I. Vrste pravaca

Postoje dve osnovne vrste pravaca koje morate odrediti.

1. Pravac u kome je okrenut Vaš dom. To je pravac, strana sveta na koju gledaju Vaša ulazna vrata, iako to nekada ne znači da i cela prednja fasada doma je većim delom okrenuta na isu stranu sveta.

Tri načina za određivanje pravca:

a) Utvrdite pravac određen glavnim vratima, tj. stojeći na najvećim ulaznim vratima i gledajući napolje.To je pravac koji može da se kvalifikuje kao glavni pravac.

b) Utvrdite pravac određen pružanjem glavnog puta koji se nalazi izvan vaše kuće, to je pravac iz koga u vaš dom dolazi maksimum jang energije. Dakle, ako je kuća okrenuta prema drumu, čak iako su vrata okrenuta u drugom pravcu, uzimate ovo kao glavni pravac kuće.

c) Utvrdite pravac vrata koja članovi najviše koriste, jer su po definiciji glavna ulazna vrata ona koja članovi najviše koriste (“usta kuće”)

2. Pravac unutrašnjosti vaše kuće: Od ulaznih vrata dalje metar u unutrašnjosti kuće uz pomoć kompasa opet očitajte pravac.

3. Treći pravac: određujete iz središta Vašeg doma.Dakle, na tlocrtu ubacite površine koje nedostaju do pravilnog oblika i onda povucite dujagonale da bi ste odredili središnju tačku. Odatle određujete smerove svog životnog prostora.

Šta radite kada očitavanja variraju?!

Potrebno je uskladiti kompas za celu kuću, a potom to ponavljajte u svakoj prostoriji, male varijacije su izvesne i u tom slučaju radite lokalizovano očitavanje, jer ono najadekvatnije ukazuje na pravce energije prostora koji istražujete.

Kada su odstupanja preko 15 stepeni prilikom prelaska iz jedne u drugu prostoriju, to najčešće ukazuje na neravnotežu energije unutar datog prostora, i znak je da raspored nameštaja i ukrasnih predmeta nije u harmoniji sa protokom energije u datom prostoru. Efikasano rešenje je da izvršite promenu rasporeda nameštaja dok varijacija u očitavanju ne padne ispod 5 stepeni.

izvor http://www.inter-caffe.com/lista-405-4.html

Нема коментара:

Постави коментар